Hội nghị khách hàng Việt KTV tại Singapore 2015
23 April, 2015
Trung tâm bảo hành
3 September, 2015

Công cụ tạo lời chào và lời chúc đầu Việt KTV – HD

Quý khách tải phần mềm VTool tại đây https://www.fshare.vn/file/FD8QQ9QP3YER
Để chạy được phần mềm VTool, yêu cầu máy bạn phải cài Microsoft .NET 3.5 trở lên. Nếu chưa có xin tải về tại đây https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21
Hướng dẫn:

  • Sau khi tải công cụ về máy. Quý khách giải nén công cụ Vtool
  • Cắm USB vào máy tính. Chạy công cụ VTool.exe
  • Chọn địa chỉ USB
  • Ghi lời chúc và lời chào cần thay đổi vào các ô tương ứng trên công cụ
  • Ấn tạo file để lưu lại

2015-12-10_11-50-28
Sau khi tạo xong file hotel.lua và blessing.txt trong USB. Cắm USB vào đầu máy

  • Truy cập vào Cài đặt hệ thống > Quản lý tính năng > Tải vào chữ chạy quảng cáo, tải vào lời chúc mừng.
  • Lưu lại cài đặt, tắt máy và khởi động lại.
09.2626.8998